Тези Общи условия за ползване, както и правилата и политиките, които са включени тук чрез препратка са “Споразумение“.

Това споразумение представлява правен договор между Вас ( “вие” или “Потребител”) и ХЕЙГОЛДИ ЕООД с ЕИК 205560026 с адрес област София (столица), община Столична гр. София 1111 район р-н Слатина ж.к. “Гео Милев”, ул.”Виница” No 19, ет. 3, ап. 8 ( “Хей, Голди”, “ние”, “нас”, “доставчик” или “сайтът”), собственик на www.heygoldie.bg. Настоящото споразумение регламентира използването на нашите услуги, нашето съдържание, нашите публикации, намиращи се в www.heygoldie.bg. Нашите услуги, съдържание, сайт и публикуване се наричат “платформа на Хей, Голди”.

Чрез използването на “Хей, Голди”, Вие се съгласявате да се обвържете с условията на настоящото споразумение.

Моля, прочетете внимателно настоящото споразумение. Ако не сте съгласни да бъдeте обвързани с него, няма да имате никакво право да използва платформата на “Хей Голди”.

Защита на личните данни

“ХЕЙГОЛДИ ЕООД като собственик на сайта www.heygoldie.bg е администратор на лични данни и има право да събира и обработва личните данни на потребителите на сайта. Потребителят доброволно оставя личните си данни. ХЕЙГОЛДИ ЕООД уважава неприкосновеността на тези данни. В сайта не се събира лична информация без съгласието на собственика й. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги. Дружеството полага всички разумни усилия за опазване неприкосновеността на личните данни, но потребителите следва да знаят, че предаването на информация по интернет може да бъде обект на намеса или проверка от трети лица.

Разкриване на лични данни е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и в други случаи при спазване на нормативно установения ред, за което потребителите дават своето предварително съгласие.

Бисквитки (cookies).
Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Сайтът използва бисквитките по отговорен начин,за да помага на нашите посетители, а не да ги шпионира.